Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Bigger Heart

Ein cenhadaeth ydy gwneud bywyd yn well i blant drwy eu helpu i lunio eu dyfodol, gan ein bod yn credu bod pob plentyn yn haeddu cyfle.

Ein gweledigaeth yw y dylai pob plentyn gael yr hawl i berthyn i deulu a chael eu magu gyda chariad, parch a diogelwch. Dylent fod yn gallu cael mynediad i addysg dda a gofal iechyd da; yn aml, mae ein personoliaethau a’n hymddygiad yn ganlyniad i’n bywyd yn ystod ein plentyndod.

Mae ein hamcan yn cefnogi plant mewn addysg yn hael drwy ddarparu amgylchedd dysgu gwell, a’u paratoi ar gyfer bywyd gwell yn y dyfodol. Ein prosiect presennol ydy grymuso’r merched ifanc oedd wedi gadael yr ysgol.

 

CYFEIRIAD:
53 Pen Y Garn
Swansea
SA1 7ET.

MANYLION CYSWLLT:
07949346297 
Layalee22@hotmail.com
http://www.biggerheart.org.uk/