Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

DISN (Disability Information and Support Network)

Eiriolaeth-creu ymwybyddiaeth a darparu gwybodaeth dda berthnasol ar gyfer y rhai hynny sydd â’r cyfrifoldeb o ofalu ac addysgu pobl anabl yn Kenya. Hefyd, mae angen creu fforymau trafod i rannu gwybodaeth.

Eirioli a hyrwyddo hawliau pobl anabl yn Affrica i gael yr un cyfle i addysg, gwaith, llesiant cymdeithasol a mynediad i unrhyw leoliad neu fangre.

Darparu gwefan adnoddau a fforwm trafodaeth er mwyn rhannu gwybodaeth.

Disability Information and Support Network for Kenya-Rhith- lyfrgell a gwefan.

CYFEIRIAD:

15 Clos Halket,
Lansdowne Gardens,
Canton,
Cardiff
CF11 8DZ.

MANYLION CYSWLLT:

02920 399693
susankimaninjogu@gmail.com