Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Gift of Grace

Ein Cenhadeth:
darparu rhaglenni addysg a chymunedol atodol cynaliadwy a chadarn i wella bywydau 120 o ferched a phlant amddifad agored i niwed rhwng 5-12 oed, sy'n gaeth ac sydd wedi cael eu dinistrio gan dlodi a diffyg cyfleoedd addysgol yn eu bywydau ifanc. Rydym hefyd wedi ymrwymo i roi pryd o fwyd cytbwys iddynt ar ddiwedd y gwersi.

Ein Gweledigaeth:
hyfforddi a chyfarparu athrawon, darparu adnoddau ysgol priodol er mwyn gwella mynediad i addysg o ansawdd cynaliadwy ar gyfer y plant hyn sydd heb lais; cynyddu cofrestru mewn ysgolion i bawb, yn enwedig merched, a chynyddu a gwella amodau a chanlyniadau dysgu. Rydym hefyd yn annog ac yn addysgu ein cymunedau i hyrwyddo hawliau menywod ac addysg plant.

Amcanion:
Ein prif amcan ydy annog addysg fyd-eang drwy hwyluso rhyngweithio (nawr, cyfnewid llythyrau yn rheolaidd), rhwng ein hysgol yn Owerre-Olubor, Nigeria ac ysgolion yng Nghymru.

Meysydd Gwaith Prosiectau Presennol:

  • Mae ein prosiect ysgol yn rhedeg ar sail barhaus a
  • Mae Gift of Grace wedi ariannu eu hathrawon i sefydlu prosiect cymunedol sy’n gwneud ac yn gwerthu gemwaith a sebon lleol.

CYFEIRIAD:
27 Aberporth Road,
Cardiff.
CF14 2RX..

MANYLION CYSWLLT:
029 2061 7958
info@giftofgraceproject.org  @GiftofGraceEP
www.giftofgraceproject.org