Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Lilies of Hope Africa

Grŵp o fenywod brwdfrydig sydd ag empathi ac angerdd mawr ar gyfer pobl llai breintiedig ydy Lilies of Hope Africa. Ffurfiwyd y grŵp yn 2014 ac fe’i gofrestrwyd yn y DU yn 2016. Rydym yn helpu pobl llai breintiedig yn ein plith.

Ein cenhadaeth yw addysgu a grymuso menywod/merched ifanc mewn cymunedau gwledig i fynd i'r afael â thlodi, drwy greu prosiectau gwella bywyd a rhaglenni datblygu sgiliau a fydd yn helpu i liniaru tlodi.

Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu cynnal asesiad o anghenion yn un o'r cymunedau tlawd yn Nigeria. Rydym yn credu y bydd hyn yn gyfle i gwrdd a rhyngweithio gyda nhw, i weld beth y gallwn ei wneud i'w helpu.

CYFEIRIAD:
43 Madoc Road,
Cardiff,
CF24 2SY

MANYLION CYSWLLT:

07403360406 
liliesofhopeafrica@yahoo.co.uk