Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Love Zimbabwe

Ynghylch y Sefydliad:

Rydym yn elusen anllywodraethol annibynnol, sy’n gweithio'n uniongyrchol gyda chymuned Chinamhora, ger Harare yn Zimbabwe. amcanion yr elusen

  • Lleihau tlodi, salwch, trallod, a hyrwyddo addysg yn Zimbabwe.
  • Datblygu Masnach Deg ac addysg yng Nghymru a Zimbabwe ymhellach ac ar yr un pryd, meithrin ymwybyddiaeth fyd-eang ac undod cyffredin.

Mae ein hymrwymiad i weithredu'n unol ag egwyddorion Masnach Deg yn golygu bod y cynhyrchwyr yn cael pris teg am eu nwyddau, does dim caethwasiaeth plant, mae’r amgylchedd yn cael ei amddiffyn, a cheir gwell amodau gwaith.

Mae Masnach Deg yn agwedd bwysig ar ein gwaith, gan ein bod yn helpu unigolion a grwpiau i ddechrau eu busnesau eu hunain, yn gwneud celf a chrefft Affricanaidd, a chael pris teg amdanynt. Rydym yn gysylltiedig â’r mudiad Masnach Deg Love Zimbabwe - cwmni sy'n gwerthu nwyddau yn y DU.

MANYLION CYSWLLT:

07949346297
info@lovezimbabwe.org  @Love_Zimbabwe
http://lovezimbabwe.org/