Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Madzimai Pamwe

Sefydliad Elusennol Corfforedig (CIO) yng Nghasnewydd ydy Madzimai Pamwe, sy'n cynnwys menywod yn gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru a Zimbabwe.

  • Cyflwynom gyfleuster ar gyfer menywod beichiog yn ysbyty Rhanbarth Gutu yn Zimbabwe fel rhan o’r prosiect The Hope For Zimbabwe yn 2014, ac rydym yn gobeithio parhau i wella'r cyfleusterau yno ac mewn mannau eraill.
  • Rydym yn noddi'r ddwy flynedd olaf o addysg gynradd ac uwchradd ar gyfer plant sydd wedi colli rhieni oherwydd HIV/AIDS, mewn ardaloedd gwledig a threfol yn Zimbabwe.
  • Rydym yn codi ymwybyddiaeth ynghylch materion gwahanol a wynebir gan y gymuned alltud yng Nghymru, a menywod a phlant yn Zimbabwe.
  • Rydym yn hybu byw'n iach a llesiant drwy ein Grŵp Nofio Cymunedol yn Njuzu a’n Grŵp Ymarfer Corff yn Sanganayi.

Gosod paneli solar ar adain mamolaeth ysbyty a man aros i famau (Matumba), prynu deorydd, adeiladu llyfrgell a pharhau â’r gronfa addysg.

MANYLION CYSWLLT:

@madzimaipamwe3