Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Maggies Exotic Foods

Ein nod yw darparu cyflogaeth hyblyg, yn arbennig i fenywod, lle bo hynny'n bosibl.

Drwy ein cynnyrch a'n gwasanaethau, sydd i gyd yn canolbwyntio ar Affrica, rydym yn ceisio darparu cyfleoedd i fenywod i allu gwneud penderfyniadau a dewisiadau annibynnol am eu bywydau, drwy gael sylfaen ariannol a gwybodaeth sy'n cefnogi eu cyrchnodau.

Cynyddu ein cynnyrch a’n hoffrymau. Gweithio mewn partneriaeth, yn enwedig gyda chynhyrchwragedd yn Affrica, fel allfa ar gyfer eu cynnyrch, a helpu a chefnogi prosiectau.

Gweithio ar y cyd â Mercy Mercy (Cangen allgymorth Watersprings.org - ein helusen) i ddarparu gofal meddygol yng Ngogledd Nigeria, darparu deunyddiau i gefnogi addysg a hyfforddiant, a darparu deunyddiau i’w hailgylchu ar gyfer prosiect un fenyw.

CYFEIRIAD:

19 High Street,
Penygroes Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PL.

MANYLION CYSWLLT:
01286 880650
maggie@maggiesexotic.com @africanevenings