Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Nuhi Training

Cenhadaeth:

Grymuso unigolion, teuluoedd a chymunedau drwy addysg a hyfforddiant

Gweledigaeth:

Gweld bywydau yn newid

Amcanion:

  • Cynllunio a darparu gweithdai hyfforddi pwrpasol i bawb
  • Sefydlu grwpiau ffocws cymunedol i adnabod anghenion hyfforddiant pobl leol
  • Adeiladu perthnasoedd gyda phobl allweddol o fewn y Weinyddiaeth Iechyd a Glanweithdra yn Sierra Leone
  • Sicrhau cyllid gan Comic Relief ac eraill i gefnogi ein gwaith.

Woman’s Empowerment & Leadership – W.E.L. (Wales)

The Children’s Recovery Foundation Sierra Leone - TCRF; cartref i blant amddifad sy’n darparu lloches ddiogel i blant sydd wedi colli eu rhieni i Ebola.

Safeguarding the Child in Sierra Leone: - NuHi mewn partneriaeth â TCRF

  • hwyluso gweithdai amddiffyn plant yma ym mis Ebrill 2017 i dri phentref cymunedol.

CYFEIRIAD:

The Coach House,
rear of 166 Newport Road,
Cardiff
CF24 1YQ.

MANYLION CYSWLLT:

02921 328275
nuhitraininguk@gmail.com
@nuhitraining
http://nuhi.co.uk/