Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

River Africa

Nod RIVER AFRICA ydy lleihau'r dioddefaint ofnadwy a achosir gan dlodi cronig. Mae’n cynnwys anweithgarwch economaidd, ymyleiddio, ac afiechydon y gellir eu hatal a’u trin mewn ardaloedd gwledig, anodd eu cyrraedd yn Is-Sahara Africa. Ein nod yw cyflawni hyn drwy ddarparu ymyriadau a gynhyrchir ac a achosir drwy gyfraniadau dwys gan aelodau'r gymuned leol a sefydliadau llawr gwlad.

Mae RIVER AFRICA yn ceisio defnyddio’r ddarpariaeth o Wasanaethau Gofal Iechyd, Datblygu Gwledig - Busnes ac Addysg fel; arfau i greu newid cymdeithasol, sy’n gwella bywoliaethau ac sy’n creu datblygiad economaidd cynaliadwy.

 

  • Prosiect Ffioedd Ysgol, Malawi.
  • Prosiect Cyw Iâr, Zimbabwe
  • Caffael Tir, Zimbabwe
  • Adeiladu Ysbyty i Famau a Babanod, Zimbabwe.
  • Pentref Gwirfoddolwyr, Zimbabwe.

CYFEIRIAD:

Cardiff.

MANYLION CYSWLLT:

07592 444378
ethel@riverafrica.org  @riverafrica33
www.riverafrica.org