Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Hayaat Women

Mae Hayaat Women Trust wedi ymrwymo i gefnogi menywod yn ein cymuned leol i gael mynediad i wasanaethau prif ffrwd; mae wedi cael ei ffurfio i wella bywydau menywod Affricanaidd. Ein gweledigaeth yw lleihau straen, tlodi a dioddefaint diangen ledled Horn Affrica

Amcanion:

Hybu cynhwysiant cymdeithasol er budd y cyhoedd, drwy weithio gyda menywod Affricanaidd sy'n byw yng Nghymru.

Datblygu cyswllt a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau partner yn Horn Affrica i wella bywydau menywod Affricanaidd ac i ddarparu sesiynau hyfforddi a chefnogaeth i weithwyr iechyd yn Affrica i wella iechyd a lles menywod yn Affrica.

Ein Prosiectau: Yn Somaliland

  • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
  • Darparu cymorth bwyd brys yng ngwersylloedd Stadium a Statehouse IDP yn Hargeisa
  • Iechyd y Fam. Yng Nghymru: Sesiynau Eiriol Galw Heibio rheolaidd, deall diwygio lles, Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd a phrosiectau eraill, sy’n cynnwys Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, Iechyd y Fam, cadw’n heini, diet iach, cyrsiau addysgol byr wedi’u teilwra, a sgiliau chwilio am swydd a pharatoi am swydd.

CYFEIRIAD:

Unit B, Construction House,
Dumballs Road,
Cardiff
CF10 5FE.

MANYLION CYSWLLT:

02920026470
info@hayaatwomentrust.org  @hayatwomentrust
www.hayaatwomentrust.org