Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Sight 2020 Direct

Elusen yn y DU ydy Sight 2020 Direct, a sefydlwyd gan offthalmolegydd yn 2001, a sylweddolodd bod galw am wasanaethau gofal llygaid da, ar gyfer y difreintiedig, yn y byd sy'n datblygu.

Rydym yn gweithio ym Malawi hefyd, fel Corff Anllywodraethol o’r enw Onani Eye Foundation.

Ein harwyddair: carpe diem – cipiwch y dydd!

Ein Datganiad Cenhadaeth

Ein nod yw ymladd a thrin achosion y gellir eu hatal o ddallineb yn y byd sy'n datblygu. Mae hyn yn cynnwys cataractau, dallineb mewn plentyndod, gwallau plygiannol, golwg gwan a glawcoma. Ein Hethos

Mae ein hethos yn cael ei fynegi yn ein gwerthoedd cymunedol heb ffiniau. I wella cyfrifoldeb cymunedol fel y mynegwyd yn naliadau Datganiad Alma Ata (1978), sy'n datgan bod gan bob cymuned rhywfaint o gyfrifoldeb dros eu hiechyd. Rhaid i gynlluniau gofal iechyd fod yn ymarferol ac yn dderbyniol yn eu cymuned.

Ar hyn o bryd, mae tîm o 6 o weithwyr proffesiynol, sy’n cynnwys 2 optometrydd, 2 orthoptydd a myfyriwr optometreg trydydd blwyddyn, yn sgrinio plant am wallau plygiannol, troeon llygaid ac ati, mewn tair ysgol gynradd yn rhanbarth Balaka o Malawi

MANYLION CYSWLLT:

wabs1@hotmail.com  @OnaniSight2020
www.sight2020direct.org