Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Somaliland Mental

Cenhadaeth:

  • Eirioli ar gyfer anghenion y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl
  • Addysgu aelodau'r gymuned a'r rhai hynny yn Somaliland am faterion iechyd meddwl
  • Meithrin partneriaeth weithio gyda rhanddeiliaid mewn materion iechyd meddwl

Meysydd Gwaith Gweledigaeth:

Gwella bywydau a lles pobl Somalia sy'n dioddef o broblemau iechyd

meddwl yn y gymuned ac yn Somaliland, trwy ymagwedd gydgysylltiedig a chyfannol.

Amcanion

  • Darparu sesiynau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl
  • Recriwtio gwirfoddolwyr a darparu hyfforddiant perthnasol iddynt
  • Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth ddiwylliannol i ddarparwyr gwasanaethau
  • Helpu i ddarparu llety a chyfleusterau priodol ar gyfer y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl
  • Lobïo cyrff statudol am fwy o adnoddau i gwrdd â bylchau yn narpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl
  • Datblygu a gweithredu gweithgareddau codi arian amrywiol ac effeithiol.

CYFEIRIAD:

Enterprise Unit, Plas Iona,
Butetown,
Cardiff. CF10 5HW.

MANYLION CYSWLLT:

07946494044
info@somalilandmentalhealth. com
www.somalilandmentalhealth.com