Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

South Peoples Projects

Sefydlwyd South Peoples Projects (SOPPRO) yn 2004 ar gyfer ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr Ffrangeg eu hiaith, yn arbennig, ond nid yn unig i’r rhain, i Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Congo-Brazzaville, Cote d’Ivoire, Camerŵn.

Ein Hamcanion:

Lleihau tlodi ymysg pobl Affricanaidd yn y DU ac Affrica, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i geiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr.

Gwella: addysg a hyfforddiant ar gyfer y rhai hynny sy’n cael statws ffoaduriaid a'u dibynyddion sydd eu hangen, er mwyn eu datblygu mewn bywyd a’u helpu i ymaddasu o fewn cymuned newydd.

Gwella addysg y cyhoedd yn gyffredinol ynghylch materion yn ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

HANES TREFTADAETH: Presennol: Dathlu Sefydliad y Congo Cymru a Hanes Treftadaeth Bechgyn y Congo

CYFEIRIAD:

13 Courtybella Gardens,
Newport,
NP20 2GN.

MANYLION CYSWLLT:

07404095007 
norbertmbu@yahoo.fr