Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Umoyo

Nod Umoyo ydy gweithio gyda phobl o Malawi a De Affrica i gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm, ac i droi’r breuddwyd 'Health for All' yn realiti. Rydym yn breuddwydio y bydd pobl Malawi yn cyrraedd lefel iechyd sy’n gymaradwy â’r gorau yn y byd erbyn canol yr unfed ganrif ar hugain, ac yn ymestyn y gamp honno i weddill De Affrica ar ôl hynny.

Bydd meithrin hunanddibyniaeth ar gyfer dylanwadu ar benderfynyddion iechyd er gwell drwy fenter gymdeithasol yn gonglfaen i waith Umoyo.

"Give a man a fish, and you feed him for a day; show him how to fish, and you feed him for a lifetime".

Mae Umoyo yn gweithio ar hyn o bryd i sefydlu prosiect i ddarganfod a rheoli pwysedd gwaed uchel a diabetes yn gynnar yng nghefn gwlad Malawi.

CYFEIRIAD:
Ffynnonddofn,
74 High Street,
Fishguard,
Pembrokeshire.
SA65 9AU

MANYLION CYSWLLT:

07949346297  macw@umoyo.org
http://umoyo.moonfruit.com/