Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Wales Liberia Connect

Cenhadaeth:

Grymuso trwy ddysgu

Gweledigaeth:

Pobl ifanc sy'n gadael ysgol uwchradd sydd â gwybodaeth gyfrifiadurol sylfaenol

Amcanion:

Darparu hyfforddiant TG fel rhan o'r cwricwlwm ysgol ar gyfer ysgolion cynradd, fel y gall pobl ifanc gael gwybodaeth gyfrifiadurol sylfaenol cyn gadael ysgol uwchradd.

 

Prosiectau Presennol: Llythrennedd Cyfrifiadurol (TG)

CYFEIRIAD:

C/O: Maxson S. Kpakio,
116 Dyfed Avenue,
Swansea,
SA1 6NE

MANYLION CYSWLLT:

07438967601
Skmax15@yahoo.co.uk  @tambatakor