Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

WAN

y sefydliad ym mis Ebrill 2011

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 5 menyw o’r Swdan. Mae mwy na 50 o Aelodau yn rhan o’r sefydliad. Cyflawniadau yng Nghaerdydd.

Rydym wedi bod yn cydweithio â BAWSO i ddarparu digwyddiad i atal anffurfio organau cenhedlu benywod ymhlith lleiafrifoedd ethnig, a eglurodd bod anffurfio organau cenhedlu benywod yn niweidio, ac nad yw'n dibynnu ar unrhyw gefndir crefyddol.

Trefnom hyfforddiant proffesiynol i athrawon i’r holl athrawon gwirfoddol yn y ddwy ysgol Swdanaidd yng Nghaerdydd.

Gwnaethom drefniadau gyda’r llyfrgell gyhoeddus i brynu a benthyca llyfrau Arabeg ar gyfer y ddwy ysgol Swdanaidd yng Nghaerdydd. Rydym yn ceisio helpu menywod o’n cymdeithas i integreiddio â’r gymdeithas Brydeinig drwy roi hwb i’w hyder a thrwy drefnu cyrsiau gyda Phrifysgol UWIC.

Rydym yn trefnu dau Fazaar (ddwywaith y flwyddyn ym mis Rhagfyr a mis Mehefin) i godi arian ar gyfer y sefydliad. Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu 10 Bazaar i godi arian i ariannu ein prosiectau yn y Swdan a fynychwyd gan fwy na 100 o bobl dros y Swdan a chymunedau eraill.

Hwyluso rhwydwaith i greu cysylltiad rhwng y Cymunedau Alltud Swdanaidd a menywod yn Swdan. Rhwydweithio, Gwella iechyd, llesiant cymdeithasol ac economaidd.

CYFEIRIAD:
26 Louisa Place,
Cardiff Bay
Cardiff,
CF0 5BY

MANYLION CYSWLLT:

07541 934698  wanaidwomem@gmail.com