Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

ZHTS

Grŵp o nyrsys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol yn y DU sy'n cefnogi cydweithwyr iechyd yn Zimbabwe.

Mae’r elusen, a sefydlwyd yn 2006 gan bobl o Zimbabwe oedd yn byw yn y DU, yn cynnig hyfforddiant a chymorth ar gyfer nyrsys, meddygon, ffisiotherapyddion, radiograffyddion, fferyllwyr a gweithwyr iechyd cymunedol eraill.

Mae ZHTS yn ymateb i ddatganiadau penodol o angen gan sefydliadau yn Zimbabwe y mae gennym gysylltiadau cryf â nhw, fel Prifysgolion Zimbabwe, Zimbabwe Association of Church Hospitals, ac ysbyty Ingutsheni.

 

Ein prosiectau presennol

Ar hyn o bryd, mae ZHTS yn gweithio yn y meysydd pwysig hyn.

  • Cefnogi meddyginiaeth teulu
  • Hyfforddi gweithwyr iechyd meddwl
  • Cronfa ddata sgiliau
  • Prosiect The Friendship Bench

ADDRESS:

Children Centre,
Royal Glamorgan Hospital,
LLantrisant ,
CF72 8XR

CONTACT DETAlLS:
07778552646
zedsibanda@gmail.com  @ZHTS_
http://zhts.org.uk/