Influencing Policy for Better Change.

International Development & African Diaspora

Zimbabwe Newport

Hyrwyddo integreiddio ffoaduriaid, ceiswyr lloches a chymunedau Roma gan ddefnyddio chwaraeon a'r celfyddydau yng Nghasnewydd. Hyrwyddo adfywio cymunedol yng Nghasnewydd, Cymru ac yn Mufakose, Zimbabwe, gan ddefnyddio'r celfyddydau a chwaraeon fel cyfrwng ar gyfer newid a grymuso.

  • Mynd i'r afael ag ynysu a hyrwyddo cydlyniant cymunedol.
  • Trefnu digwyddiadau chwaraeon a'r celfyddydau yng Nghasnewydd, Cymru ac yn Mufakose, Zimbabwe.

Cymryd rhan mewn cysylltiadau cymunedol ac ymweliadau cyfnewid rhwng Casnewydd, Cymru a Mufakose, Zimbabwe, tra'n herio ac yn rhannu profiadau byd-eang.

Prosiect - Newport BME NEETs: bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio i ddechrau ar ddarparu hyfforddiant penodol i bobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig, i deilwra eu hanghenion a'u dyheadau.

Prosiect - Newport Multicultural Multi Sports: Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfleoedd chwaraeon cynhwysol am ddim i gymunedau difreintiedig Casnewydd, ac yn targedu llochesau, ceiswyr lloches, cymunedau Roma a mudwyr eraill.

Casnewydd, Cymru – Mufakose Zibabwe Link: Hwn yw ein prosiect rhyngwladol, sy’n cynnwys ymweliadau cyfnewid rhwng Cymru a Zimbabwe, adfywio’r ddwy gymuned, herio ac addysgu ein gilydd ar faterion byd-eang.

 

CYFEIRIAD:
74 Somerton Park,
Newport, Gwent.
NP19 0GF

MANYLION CYSWLLT:
07871277103
zimnewport@yahoo.co.uk 
@robertmuza